root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.72.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov Owen Dunn, Ben Harris, Jacob Nevins.


Vyjadrenie autora vo FAQ k významu názvu PuTTY: „PuTTY je názov populárneho SSH a Telnet klienta. Ľubovoľný iný význam je na pozorovateľovi. Povráva sa, že PuTTY je antonymom getty, alebo že je to vec, ktorá robí Windows užitočným, alebo že je to plutóniový ďalekopis. Nie je možné aby sme takéto vyjadrenia komentovali.“

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
82b906d253b9d9816236336bce045fee954d939a34aa81a3c4cadd3a95345a3c
d09971c1f67e15de5491a76af944e495a24c51df0a8c2193b0794da1060db96d
 
 
c477e055b8a212001f11cf467aa88aa1efa4934da359fd66ce6d32798fbe8fbf
cba9b840fccc043ca78994dfb7a55046f0fa865690ed9f8f227ab8b3615dd843
a279c10b216fbe66a4b9213ac45d2f9b7744ac9e71ea39ed1d47efa1aafd3080
ccb3538d9b4daac66bfd867ce653db82c436e9a6a4e4b7cda0581f036a0b88bd
8c9611ab9a8a8dbc44f93e6f81cb2c46ed936cdde7fb88b9410d50bde750cfb6
5ec5d8186af46eef866758b8433f76f99768c30db2009be6583fd97094d958e5
8642d7719a47ac729eba80fc8a6a4ecf3f35dccdaa86aef3a4365e3270e10c25
 
 
3ab36c0ff70aef1130eecbb915e354e50ca9b05578ec08834256ddc5be779760
b5256b636b1c05549fd36c0195cf76af091439f644d44771e88fca1aa60c5a4d
628d309461f9580f89cacc9e485f0b1228178bc26700173f2680bf113405c7f4
146bc50fe6600633984019f26321858d88d75577e3aa417f47dee51cdd481920
8c2be18f80801afa8129f5e82cbf9c53afb8f9368f88619acbb7d1dc0df0237a
b03ecc433e88961d7e4c8a81aaf0564b432eba55c9d7935c696b0b3c24294cca
e5acfa45efb5f5e6c92b91911af1c7e28d867bc5e5fa619251e51cf801373186
 
 
f236b5a26b0905809b3cd190158e8b95d81f86ad34fdd97a4312c1877f2cec5f
33a4cffdebcfa7d1640e2dc6260197126714f4e21304c4d28870bfeca8b1fb1a
 
 
e425751e80c233e6e8b10a30b7db8f3fb8d4a1e2ba8b03851475c490fcc3913c
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz