root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.70.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov.

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
0a92f2312a95f807fd192c9c25cb6ae502b564c9a8ae013ff83824334fe70d04
822da752a69f399377614561125f51a9220a7aa0f4e8afcf1b0e5cd341c0b676
 
 
84ec9c3cc066c0921c7fbc19fb7fc93b46fc31f59e3471551e30fd2cb829407f
5a21a83dfb5822301896a696f3a1a3e8207bf541e11cd1f2bbb7bc666251d8c7
1d673f12ddf0e6cc1545a79471fd5dd56bf0ff9ccff49ff91b41b4085b727665
57d0f89d1a9f4dcbf0d8d2ff8cda892358be8142187e0faca3fb4e383e39f289
81de431987304676134138705fc1c21188ad7f27edf6b77a6551aa693194485e
cf55c6e8fdaf07e0848f4531d62fb8a29d4d3896a09b97e8c0193bc569e883a8
579ee9a1f92d4359d6ecd16ec31c1833e2264f0497bf590ea65c02d2de7aef4b
 
 
dbe0eb41012e469432ab4b6fdfd08708abdf83ebe2ce2cf87f94c05e9b9ed804
4f81b422c9f73f4a6167267e03d3d51c76f894b12d500ff1fb1f8bfc249931d2
9ffc7e4333d3be11b244d5f83b02ebcd194a671539f7faf1b5597d9209cc25c3
166caee9b19961cf0424a3b098df7d2d0a5fe3dcebacf80226aab34993a02ec7
7afb56dd48565c3c9804f683c80ef47e5333f847f2d3211ec11ed13ad36061e1
9115a8215557bc24e92fb4eeedb9521a047878eec1f59de3df69ecc8cd86050d
49ed870e05ae4dc9c92c625a2349093e8d7d836f790eca74ef1be287d86f091b
 
 
bb8aa49d6e96c5a8e18a057f3150a1695ed99a24eef699e783651d1f24e7b0be
3e95d423fc9ad995aa4a44426b04d53f908c3e3e3157405edc0aa09ee3cd4ddf
 
 
225f434cc9f24373f35564d03d22c32190cf373cbf270b9afee84dda21754fca
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz