root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.73.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov Owen Dunn, Ben Harris, Jacob Nevins.


Vyjadrenie autora vo FAQ k významu názvu PuTTY: „PuTTY je názov populárneho SSH a Telnet klienta. Ľubovoľný iný význam je na pozorovateľovi. Povráva sa, že PuTTY je antonymom getty, alebo že je to vec, ktorá robí Windows užitočným, alebo že je to plutóniový ďalekopis. Nie je možné aby sme takéto vyjadrenia komentovali.“

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
31d001504b56e47d7e90b39a6fde6acf949e8c59d4717abac35eef0b932f89d7
6b3200d2ff2e5cf0cf5f8056bea5f271d8ba202d4057fac6fe65704475c267a0
 
 
e1df0058cba346f066489cce1e2928c72fe91b4cc38fcf52198beb5b0be05a92
a474ef7616616b049f3447f63fab271341771cd8fc4211c8f161dad210ffc079
1659a326cd491cbc6db1afeda249734028095ceab47bfbb97ee04867445fc18a
0e40ba8c2c0a2fcbb5290d131bb42651f90f33f5e230556736a5acb4ffd4251d
736330aaa3a4683d3cc866153510763351a60062a236d22b12f4fe0f10853582
d9bc4206061d61e35b9a6bc4b13035199e42d52777975928bdc411d723053c37
569b9f982ff88ee703ef230a79157cdbf5b993054f2b9c8915203fd97a9525da
 
 
12ae805cfe2d62e552dbe2fed928b4179c21b0b7ed33249b46e6388f3b5ba86d
2aa1bbbe47f04627a8ea4e8718ad21f0d50adf6a32ba4e6133ee46ce2cd13780
7a09fd6885ca5662a40d6f9212c115d8f38c88f9c1bcda697854bfb202f289b2
7194794d6ce6c56ecc6ded3453af33fb2da1764a0c2964f2f5a9b939aa2fee0d
601cdbddfe6ac894daff506167c164c65446f893d1d5e4b95e92d960ff5f52b0
d9e6f4709bed0c7a470352c96ca3e02f2e9c3300ed2c5300ecc179dce1978324
6fdb46185ce659645c975f730a2e407ea837b944a7d25b37bb27caf84642314a
 
 
3db0b5403fb41aecd3aa506611366650d927650b6eb3d839ad4dcc782519df1c
e72dd31479a1a4c5fb78e1ae52cf371b9fb0a37f4451e8cb4a4d741417fe03c8
 
 
8678b2e9e3a8e47dbec52d262e8016815897a26961ce10bad3234534c2c87d89
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz