root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.70.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov Owen Dunn, Ben Harris, Jacob Nevins.


Vyjadrenie autora vo FAQ k významu názvu PuTTY: „PuTTY je názov populárneho SSH a Telnet klienta. Ľubovoľný iný význam je na pozorovateľovi. Povráva sa, že PuTTY je antonymom getty, alebo že je to vec, ktorá robí Windows užitočným, alebo že je to plutóniový ďalekopis. Nie je možné aby sme takéto vyjadrenia komentovali.“

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
0a92f2312a95f807fd192c9c25cb6ae502b564c9a8ae013ff83824334fe70d04
822da752a69f399377614561125f51a9220a7aa0f4e8afcf1b0e5cd341c0b676
 
 
84ec9c3cc066c0921c7fbc19fb7fc93b46fc31f59e3471551e30fd2cb829407f
5a21a83dfb5822301896a696f3a1a3e8207bf541e11cd1f2bbb7bc666251d8c7
1d673f12ddf0e6cc1545a79471fd5dd56bf0ff9ccff49ff91b41b4085b727665
57d0f89d1a9f4dcbf0d8d2ff8cda892358be8142187e0faca3fb4e383e39f289
81de431987304676134138705fc1c21188ad7f27edf6b77a6551aa693194485e
cf55c6e8fdaf07e0848f4531d62fb8a29d4d3896a09b97e8c0193bc569e883a8
579ee9a1f92d4359d6ecd16ec31c1833e2264f0497bf590ea65c02d2de7aef4b
 
 
dbe0eb41012e469432ab4b6fdfd08708abdf83ebe2ce2cf87f94c05e9b9ed804
4f81b422c9f73f4a6167267e03d3d51c76f894b12d500ff1fb1f8bfc249931d2
9ffc7e4333d3be11b244d5f83b02ebcd194a671539f7faf1b5597d9209cc25c3
166caee9b19961cf0424a3b098df7d2d0a5fe3dcebacf80226aab34993a02ec7
7afb56dd48565c3c9804f683c80ef47e5333f847f2d3211ec11ed13ad36061e1
9115a8215557bc24e92fb4eeedb9521a047878eec1f59de3df69ecc8cd86050d
49ed870e05ae4dc9c92c625a2349093e8d7d836f790eca74ef1be287d86f091b
 
 
bb8aa49d6e96c5a8e18a057f3150a1695ed99a24eef699e783651d1f24e7b0be
3e95d423fc9ad995aa4a44426b04d53f908c3e3e3157405edc0aa09ee3cd4ddf
 
 
225f434cc9f24373f35564d03d22c32190cf373cbf270b9afee84dda21754fca
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz