root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.74.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov Owen Dunn, Ben Harris, Jacob Nevins.


Vyjadrenie autora vo FAQ k významu názvu PuTTY: „PuTTY je názov populárneho SSH a Telnet klienta. Ľubovoľný iný význam je na pozorovateľovi. Povráva sa, že PuTTY je antonymom getty, alebo že je to vec, ktorá robí Windows užitočným, alebo že je to plutóniový ďalekopis. Nie je možné aby sme takéto vyjadrenia komentovali.“

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
2a001dd1c5d81ae1c17db97b0bb6c2c7cada43888d4f30a814c18d55aa28feb6
a630b507d726d7b378f1d82108b99fe7a0cc8713f7182957325ad07cf288228c
 
 
210ccfd8b196dfd85119a2252ba272d2a06460631a253348a920c18bee958732
01678a1d46c240b2e2ea071a5d0d84573632aa835d3240e87c3b99b20537e049
cb6769bd80d5a234387bdaa907857ae478e2e693a157f29d97b8ce2db07856c1
07a4252d76a8fc66dcf24fc1466efadc2517aa0d72fb5f1c07d3b698e5063bd8
f2d2638afb528c7476c9ee8e83ddb20e686b0b05f53f2f966fd9eb962427f8aa
3be094833aa12192687794ec5166780a1bb0bfe18cfc7c0bb1449b049246f681
5949ac15996e5709395b1c16e22a94e0d3a27569ebae9e3629ba24c409a2da7f
 
 
7db50e6c1929d034c6d3093d5b38dde172c7af5e6d18952468cd956216cedbef
ca57391cdbac224f159e858425d231d068aa76316e0345cb8d58c716b9eff587
8b3bc658739314309cc24a28fdc2ac6f862cc0b59e47585ac186c9faece2a3dc
8d08b3e0c2884693ba3744f5af5a2f4115ffb5d8deaa6a75703c2152a05f7427
961b36bb78d27b3432fae08e5c4272fe295b5e24e832c6f6bf1ec3cf87057dab
52defb63df0ede62b5661524ed6a7ac25e581ddb829a235caed0983c491fad83
4d04ff4dca742e83bc9435650e10d3478df77c984788b2f95059a2a1a36482b8
 
 
ddd5d388e51dd9e6e294005b30037f6ae802239a44c9dc9808c779e6d11b847d
3ea024c16716a690cef3b7ea3ae855fabe2459ad2b798297b94aa5885d19d4a0
 
 
0bda6e85c76fd5e65c51d03b090308e64f465bb25cc907cc1bcd0df6889fb976
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz