root@putty.sk:~#

PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O PuTTY

PuTTY je populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin, holého TCP a terminál pre spojenia cez sériový port. Pôvodne bol dostupný iba pre systém Windows a v súčasnosti existuje aj pre rôzne UNIXové platformy. Súčasťou balíčka je PuTTY, PSCP, PSFTP, PuTTYtel, Plink, Pageant a PuTTYgen (generátor RSA a DSA kľúčov). Aktuálne dostupná verzia na stiahnutie je 0.71.

 

Niektoré z vlastností PuTTY:

  • ukladanie informácií o serveroch a nastaveniach
  • výber protokolu SSH a šifrovacieho kľúča
  • klient príkazového riadku SCP a SFTP (pscp a psftp)
  • možnosť forwardovania portov s SSH
PuTTY - populárny klient protokolov SSH, Telnet, Rlogin

O autorovi

PuTTY je open source softvér, šírený pod MIT licenciou, ktorý je k dispozícii so zdrojovým kódom. Pôvodne ho napísal Simon Tatham a momentálne je vyvíjaný malou skupinou dobrovoľníkov Owen Dunn, Ben Harris, Jacob Nevins.


Vyjadrenie autora vo FAQ k významu názvu PuTTY: „PuTTY je názov populárneho SSH a Telnet klienta. Ľubovoľný iný význam je na pozorovateľovi. Povráva sa, že PuTTY je antonymom getty, alebo že je to vec, ktorá robí Windows užitočným, alebo že je to plutóniový ďalekopis. Nie je možné aby sme takéto vyjadrenia komentovali.“

Na stiahnutie

Inštalačné balíčky (Windows)
x86: putty-x86.msi
x64: putty-x64.msi
 
Samostatné balíčky (x86)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Samostatné balíčky (x64)
pageant.exe
plink.exe
pscp.exe
psftp.exe
putty.exe
puttygen.exe
puttytel.exe
 
Zdrojový kód (C)
Windows: putty.zip
Unix: putty.tar.gz
 
Používateľský manuál (EN)
manual.txt
 
Kontrolný súčet (SHA256)
3aa8298ce09fe005b1da2f91f84ab13623a35684ecae5537b5b5f4235bd99720
2c6c5dcb250f78d9946402279ffe9c7f468e862c23b5e489b1ea9a9a81d44178
 
 
fda607512bb00efe4382981d9f0cc82a8d3c6a9bde06884a34de30e1a1d8dcd6
a5864a5b457d9e98331e81d72f05631598ef766e6f78cf223d68c4b7a4ea02d8
b3bbf183314ef5d149fe402eeac5b7726fe44838a28acc02f86573353ea7c897
2b869ee06ba2aa066c4861a1bbfd2488ad59eca3905a48e0241094dc417c07fc
4553cb27cc06eff8a397b8d00bd3a1affe07a5db3b46a61bdd10f32b74b29b06
ed7f140b2b6f8f15b893eb218e9d65ccabef67b853416507eb303c2e6f283129
a62a65a33095a2602f52354dddceff8fd8a1c5049df014ab6a6bb7864257c08e
 
 
5e0ad00a8acd02f389cecf4e095cb6c33ff836f419b6d5a025b93afc84ba183f
37f3f198fd02062a8d74b37f6d42e06687a3c138a74d483b0aff2e8685d4badd
4e770a21a38d4e20e0ce2f5f61eaa93313d0c0549b2d7cf666493bb722527ef6
9f2e4866fab64ca22d7f6c197f3983fd8b974336262c42b0e52e4c6d722296a9
4156606e2e003b2a3b3a4998b26c218af8ef30731ee4f5390419bc5b3b0e8acf
b1c23f9c306497b44e710ca6c177a6feb527b5a7e8d4995c2266bcf64e04afe5
9f54a167666301fd54365c301af0b52270a27beb11dbc9fc1d4d405480ac2faa
 
 
2f931ce2f89780cc8ca7bbed90fcd22c44515d2773f5fa954069e209b48ec6b8
85bb517bc9dbf4fb3f674196d99d4e6944fa3881defc69a90ef3aea430c4c981
 
 
86d3a3344171695e9e11c28067cd512096f8f52bec270870283f1cd7a2e21dc7
 
Overenie kontrolného súčtu
Windows: certUtil -hashfile putty.exe SHA256
Linux: sha256sum putty.gz
Unix: sha256 putty.tar.gz